Friday, 6 May 2016

అమ్మతో మన హీరోలు

అమ్మతో మన హీరోలు


ఢిల్లీకి రాజైనా అమ్మకు కొడుకే అంటారు. అందుకే అవతార పురుషుడైనా ఓ అమ్మకు కొడుకే అంటూ పాటను రాశారు రచయితలు. బ్రహ్మకు మారు పేరు అమ్మ. మనకు దెబ్బ తగిలినా,.....Read More.......

No comments:

Post a Comment